{
   "id": "newlandmark",
   "title": "Koordinasiya Şuraları",
   "description": "Xaricdə Yaşayan Azərbaycanlıların Koordinasiya Şuralarının",
   "x": "0.0000",
   "y": "0.0000",
   ...
}